restauratie cluster kerk
restauratie cluster kerk

Cluster Kerk, Amsterdam


36 woningen
1 woongroep
2 winkels
op 4 lokaties
en 9 restauraties

Opdrachtgever

Woningstichting Zomers Buiten
restauratie cluster kerk